โลโก้เว็บไซต์ กองกลางจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานสารบรรณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองกลางจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานสารบรรณ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 260 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานสารบรรณ  เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบงาน  โดย ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม และให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ โดยให้คำนึงถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งงานสารบรรณ ถือเป็นความสำคัญอย่างมากในการสื่อสารองค์กรเพราะหนังสือสารบรรณจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สร้างความเข้าใจของคนในองค์กร ดังนั้นบุคคลท่ทำหน้าที่นี้จึงมีความสำคัญ จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด ในการประชุมครั้งนี้ มีบุคลากรผู้ปฏิบัติด้านสารบรรณจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 


คลังรูปภาพ : ประชุมสารบรรณ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา