โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1363 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการ

 “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564”

วันที่  21 – 25   มีนาคม  2565

ณ  ห้องประชุมทองกวาว (ห้องประชุม 3 ) อาคารเรียนรวม  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ขอความร่วมมือนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเข้ารับการตรวจ  Antigen Test Kit (ATK)

ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศึกษาทั่วไป ตามวันและเวลาที่กำหนด

และขอให้นักศึกษาทุกคน เตรียมบัตรนักศึกษาหรือเปิด แอป SIS เพื่อสแกนเข้า-ออก การเข้าร่วมกิจกรรม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา