โลโก้เว็บไซต์ 2022-03-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-03-10


มทร.ล้านนา ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับ สวพส.
พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน, น.ส.เสงี่ยม คืนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ พร้อมด้วย นายวัชระ กิตติวรเชฏฐ์ และ นายสามารถ สาลี วิศวกร ผู้รับผิดชอบงานสนับสนุนศูนย์/สถานีโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติงา... >> อ่านต่อ


กำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการ  “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564” วันที่  21 – 25   มีนาคม  2565 >> อ่านต่อ


รายงานสถานการณ์โรงพยาบาลสนามดอยสะเก็ด (มทร.ล้านนา เชียงใหม่)
พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รายงานสถานการณ์โรงพยาบาลสนามดอยสะเก็ด (มทร.ล้านนา เชียงใหม่) ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565  โรงพยาบาลดอยสะเก็ดขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมกิจกรรมในโครงการธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว ครั้งที่ 25
พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี จัดโครงการธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว ครั้งที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและตระนักถึงปัญหาโรคเอดส์ในยุคปัจจุบัน เกิดความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ติดเชื้อ HIV  ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบที่พักอาศัยภายใน วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมโดยพระราชวิสุทธิประชานา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา