โลโก้เว็บไซต์ โปลิเทคนิคลานนา หารือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ปวส.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โปลิเทคนิคลานนา หารือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ปวส.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 เมษายน 2565 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 470 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โปลิเทคนิคลานนา หารือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ปวส.

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชา ให้การต้อนรับอาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา และคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขา หัวหน้างาน ในการร่วมประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา