โลโก้เว็บไซต์ สถช.ลงพื้นที่สำรวจ วินิจฉัยปัญหาเครื่องคัดเสาวรสมีปัญหาในการแยกขนาดของลูกเสารส ศูนย์พัฒนาโครงการหมอกจ๋าม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถช.ลงพื้นที่สำรวจ วินิจฉัยปัญหาเครื่องคัดเสาวรสมีปัญหาในการแยกขนาดของลูกเสารส ศูนย์พัฒนาโครงการหมอกจ๋าม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ หัวหน้าศูนย์ซ่อมบำรุงวินิจฉัยปัญหาเครื่องจักร/เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนศูนย์/สถานีโครงการหลวง พร้อมด้วย นายคเชนท์ เครือสาร หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ และ บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้รับผิดชอบงานสนับสนุนศูนย์/สถานีโครงการหลวง ลงพื้นที่สำรวจ วินิจฉัยปัญหาเครื่องคัดเสาวรส และระบบไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุง/วินิจฉัยปัญหาเครื่องจักร เครื่องมือเพื่อสนับสนุนสถานีวิจัย/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ดำเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่


ทั้งนี้ ผลจากลงพื้นที่สำรวจวินิจฉัยปัญหาเครื่องเสาวรส และระบบไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ครั้งนี้ พบประเด็นปัญหา 1 เรื่อง คือ 

 

  1. ประเด็นปัญหา เครื่องคัดเสาวรสไม่สามารถคัดผลเสาวรสขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่ได้

    ผลการวินิจฉัย ความโค้งของแผ่นรองตัวรับน้ำเสาวรสไม่สามารถรับส่วนโค้งของเสาวรสพันธุ์ใหม่เฉพาะขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่ที่โครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกได้

    การแก้ปัญหา ทำการเพิ่มขนาดปากผายของเบ้ารับเสาวรสและเพิ่มความของสูงของกระเดื่องเตะลูกเสาวรสโดยการประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นคือปากขวดน้ำพลาสติกที่มีลักษณะปากผายเหมือนกรวยมาติดตั้งเพื่อรองรับเสาวรสขนาดใหญ่พิเศษ และเพิ่มความสูง
  2. ของขาเตะด้วยสายยางน้ำมัน

 

ทั้งนี้ หลังจากทีมงานดำเนินการแก้ไขให้แล้ว ผู้ปฏิบัติงานสามารถกลับมาใช้งานเครื่องคัดเสาวรสได้อย่างราบรื่น

 

ข้อมูล กลุ่มงานโครงการพิเศษ
ภาพ คเชนทร์ เครือสาร
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา