โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ รหัสตำแหน่ง 402 หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิยาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ รหัสตำแหน่ง 402 หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิยาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 361 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ รหัสตำแหน่ง 402 หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิยาการ (คลิกอ่านประกาศ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา