โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล  ICDL  เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จำนวน  1  รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล ICDL เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กันยายน 2559 โดย นางสาวพจนีย์ ศรีวิชัย จำนวนผู้เข้าชม 267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เอกสารดังรายละเอียด  แนบท้าย 

 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/09/20160906161818_75610.pdf 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา