โลโก้เว็บไซต์ สวส.ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการฯ มหกรรมรักน้องอย่างสร้างสรรค์” (NO-S NO-L) ครั้งที่ ๑๔ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการฯ มหกรรมรักน้องอย่างสร้างสรรค์” (NO-S NO-L) ครั้งที่ ๑๔

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 615 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมจัดกิจกรรม “ โครงการเปิดโลกกิจกรรมและมหกรรมรักน้องอย่างสร้างสรรค์” ครั้งที่ ๑๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  
   วานนี้ (วันอาทิตย์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕)  ผู้บริหาร สวส.มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการ), อาจารย์ ดร.ปวียา รักนิ่ม (รองผู้อำนวยการ) และนางปวีณา ทองปรอน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรม โครงการเปิดโลกกิจกรรมและมหกรรมรักน้องอย่างสร้างสรรค์” ครั้งที่ ๑๔ ณ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา
   ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา และผู้บริหารระดับสูง เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจการจัดกิจกรรมฯ  ซึ่งฐานการเรียนรู้ทั้งหมด มี ๙ ฐาน ประกอบด้วย ๑ ฐานลานพ่อปู่ – ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา, ฐานที่ ๒ ฐานลานบริหารธุรกิจ – สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์, ฐานที่ ๓ ฐานใต้อาคารโยธา - สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์, ฐานที่ ๔ ฐานใต้อาคารเรียนรวม - สโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, ฐานที่ ๕ ฐานห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม - กองพัฒนานักศึกษา และสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ฐานที่ ๖ ฐานใต้อาคารหอสมุด – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฐานที่ ๗ ฐานลานอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สโมสรนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์, ฐานที่ ๘ ฐานอาคารกิจกรรมนักศึกษา (บนโรงยิม) – สโมสรนักศึกษาส่วนกลางและสภานักศึกษา, ฐานที่ ๙ ฐานใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา – สาขาศิลปะศาสตร์
   โดยฐานการเรียนรู้ ที่ ๖ ของ สวส.มทร.ล้านนา เป็นลักษณะการบรรยายให้ความรู้ ประกอบการร่วมเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงรางวัล ซึ่งบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ นำเสนอเกี่ยวกับภาพรวมของหน่วยงาน , เวลาการเปิด-ปิดให้บริการ,ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Socail Media), การค้นหารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (RMUTL ACCOUNT) ,การเปลี่ยน Password ,การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI), คู่มือบริการสารสนเทศ ,การใช้งานระบบ E-mail สำหรับนักศึกษา, การดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อการศึกษา การวิจัย , การใช้งาน VPN ,  การใช้งานห้องสมุด, บริการต่างๆ ของห้องสมุด ,บริการ ยืม-ต่อ ด้วยตนเอง แบบออลไน์, Booking RMUTL (ระบบจองห้องแบบออนไลน์), ห้องบริการสำหรับนักศึกษา ห้องปฏิบัติการต่างๆ, สิทธิการยืมและคืนหนังสือ ,RCDL, ระบบ E-Learning, บริการห้องสำหรับนักศึกษา , SIS RMUTL (แอพพลิเคชั่น สารสนเทศสำหรับนักศึกษา), เป็นต้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : สวส.มทร.ล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา