โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “โครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (IC) หลักสูตร CFP สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “โครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (IC) หลักสูตร CFP สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 90 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (“สมาคมฯ”) โดยสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เป็นระยะเวลา 4 ปี (2564-2567) เพื่อจัดอบรมและทดสอบใน “โครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (IC) หลักสูตร CFP สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย” (“โครงการฯ”) เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทุนสนับสนุนในการอบรมและทดสอบหลักสูตร CFP Module 1 และ Module 2 เพื่อได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (CFP) ปีละ 300 ทุน ผ่านการอบรมรูปแบบออนไลน์ (บรรยายสด) ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting                     

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากในปีนี้เหลือโควตาเพียง 150 ทุน (จากจำนวนทั้งหมด 300 ทุน) ทาง ATI จึงขอเรียนเชิญ ท่านอาจารย์ผู้ดูแลโครงการและท่านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "โครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (IC) หลักสูตร CFP สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย" โดยได้กำหนดการจัดอบรมในรูปแบบบรรยายสด ผ่าน Microsoft Teams ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565

กรุณาคลิกลิงค์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “โครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (IC) หลักสูตร CFP สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย” >> คลิกที่นี่ << ปิดรับข้อมูลวันที่ 27 ก.ค. 65 เวลา 13.00 น.

เมื่อดำเนินการลงทะเบียนผ่าน ลิงค์ด้านบนเรียบร้อยแล้ว ทาง ATI จะดำเนินการส่งลิงค์ห้องประชุมให้ท่าน ผ่าน E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ (กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล)

กำหนดการบรรยาย

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00 – 17:00 น.

15:45 – 16:00 น.         เริ่มเปิดห้องบรรยาย เข้าร่วมผ่าน Microsoft Teams 16:00 – 17:00 น.         เริ่มบรรยาย "โครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (IC) หลักสูตร CFP สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ ธนภร คงสิริเวทย์ โทรศัพท์ 081 – 939 3395 E-mail: thanaporn@ati-asco.org

คุณ กรวิก รณที         โทรศัพท์ 063 – 978 5017 E-mail: korawik@ati-asco.org


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา