โลโก้เว็บไซต์ RMUTL-EVET HUB เปิดเวทีรับฟังแนวทางการดำเนินงานขอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL-EVET HUB เปิดเวทีรับฟังแนวทางการดำเนินงานขอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1289 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 31 สิงหาคม 2565  หน่วยวิจัยหน่วยวิจัยและพัฒนาด้านวิศวศึกษาและอาชีวศึกษา (RMUTL Research and Development Hub for Engineering,Vocational and Training ) หรือRMUTL-EVET HUB ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับหลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกลจัดโครงการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (University-Industry Co-creation Platform) หรือ Hi-FI เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานขอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับณ ห้องกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่

           กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์

          โครงการ Hi-FI เป็นโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยคัดเลือกบุคลากรใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรม เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดร่วมกัน (สูงสุด 2 ปี) ทำให้ได้กำลังคนพร้อมปฏิบัติงานที่ตรงตามความต้องการแบบ Trailor Made


คลังรูปภาพ : 31 08 65 RMUTL-EVET HUB


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา