โลโก้เว็บไซต์ 2022-09-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-09-01

RMUTL-EVET HUB เปิดเวทีรับฟังแนวทางการดำเนินงานขอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 31 สิงหาคม 2565  หน่วยวิจัยหน่วยวิจัยและพัฒนาด้านวิศวศึกษาและอาชีวศึกษา (RMUTL Research and Development Hub for Engineering,Vocational and Training ) หรือRMUTL-EVET HUB ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับหลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกลจัดโครงการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (University-Industry Co-creation Platform) หรือ Hi-FI เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานขอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่... >> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม RMUTL ช่อง@Youtube

           วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่    จัดทำโดย >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เข้าศึกษาต่อร่วมกับ โครงการโรงเรียนในโรงงานภายใต้ความร่วมมือ กับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เข้าศึกษาต่อร่วมกับ โครงการโรงเรียนในโรงงานภายใต้ความร่วมมือ กับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566  รายละเอียดแนบดังนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/09/20220901132257_21245.pdf >> อ่านต่อ

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2565
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ด้วยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับอนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2565 ในโครงการนี้มี 2 กิจกรรม กิจกรรมแรกคือ การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว “อนุมัณฑเลย์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวและเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปะ ที่นอกเหนือไปจากคนพื้นเมือง คือกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ ชาติพันธุ์ปะโอ มอญ และพม่า โดยได้มีเส้นทางคือ วัดเชียงยืน วัดป่าเป้า วัดหนองคำ วัดแสนฝาง วัดบุพพาราม วัดมหาวัน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา