โลโก้เว็บไซต์ ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบให้บริการห้องสมุดดิจิทัล Smart library เฟส ๓ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบให้บริการห้องสมุดดิจิทัล Smart library เฟส ๓ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2565 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา