โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ตุลาคม 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 1843 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ดังนี้ 

1.ตำแหน่ง 101 อาจารย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

2.ตำแหน่ง 102 อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาตะวันออก) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

3.ตำแหน่ง 103 อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาตะวันตก) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

4.ตำแหน่ง 201 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มทร.ล้านนา เชียงใหม่

5.ตำแหน่ง 202 วิศวกร กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มทร.ล้านนา เชียงใหม่

6.ตำแหน่ง 203 วิศวกร กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มทร.ล้านนา เชียงใหม่

7. ตำแหน่ง 204 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

8. ตำแหน่ง 205 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

9. ตำแหน่ง 206 เจ้าหน้าที่บริหารงาทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

โดยผู้ประสงค์จะต้องดำเนินการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบจะเปิดตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2565 (เวลาเปิดระบบรับสมัคร 09.00 น.) รายละเอียดตามประกาศดังแนบมาพร้อมนี้ 







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา