โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-10-19

ประกาศประกวดราคาเช่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากรพร้อมหลักสูตรอบรม จำนวน 1 งาน
พุธ 19 ตุลาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาเช่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากรพร้อมหลักสูตรอบรม จำนวน 1 งาน https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/10/20221019171209_36125.pdf >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาบุคลากรและทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางรางภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 19 ตุลาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาบุคลากรและทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางรางภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการศูนย์ STEM ศึกษาสำหรับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 19 ตุลาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการศูนย์ STEM ศึกษาสำหรับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พุธ 19 ตุลาคม 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ดังนี้  1.ตำแหน่ง 101 อาจารย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 2.ตำแหน่ง 102 อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาตะวันออก) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 3.ตำแหน่ง 103 อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาตะวันตก) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 4.ตำแหน่ง 20... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานและสนับสนุนงานบนพื้นที่สถานีวิจัย /ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
พุธ 19 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์  เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี และคณะทำงานแผนงานโครงการใต้ร่มพระบารมี ได้ร่วมประชุมหารือกับ นายภูเบศวร์ เมืองมูล หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และคณะทำงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานและสนับสนุนงานบนพื้นที่สถานีวิจัย /ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ... >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบเชิงจำลอง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 19 ตุลาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบเชิงจำลอง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้และปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำแบบจำลองสารสนเทศอาคารและสถาปัตยกรรม ด้านจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 19 ตุลาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้และปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำ แบบจำลองสารสนเทศอาคารและสถาปัตยกรรม ด้านจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา หารือประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์โครงการใต้ร่มพระบารมี
พุธ 19 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 24 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์  เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อเสริมความมั่นคงบนพื้นที่สูง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยศาสตร์พระราชา - ตำราแม่ฟ้าห... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์) รอบ Pre 66
พุธ 19 ตุลาคม 2565 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ประกาศผลสอบสัมภาษณ์) รอบ Pre-Entrance ปีการศึกษา 2566 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยะภาพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พุธ 19 ตุลาคม 2565 / คลังความรู้

19 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันเทคโนโลยีของไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และยังเป็นการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเป็นการแสดงเทคโนโลยี ที่คิดค้นประดิษฐ์และพัฒนาโดยคนไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าร่วมพ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 11


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา