โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (1 อัตรา) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (1 อัตรา)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 956 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป  จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง 1301 นักตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติงาน มทร.ล้านนา ลำปาง) 

โดยผู้ประสงค์จะต้องดำเนินการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบจะเปิดตั้งแต่วันที่ 18 - 29 พฤศจิกายน 2565 (เวลาเปิดระบบรับสมัครวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.) รายละเอียดตามประกาศดังแนบมาพร้อมนี้ (คลิกอ่านประกาศ)

 

ขอให้ผู้รับการสมัครศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัคร ดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งให้โดยรอบคอบ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการบันทึกข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิ์ประโยน์ของตัวท่านเอง

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา