โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ออกสื่อโฆษณารายการกบนอกกะลา โดยนำเสนอการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษาตามโครงการ Chevron : Enjoy Science  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรวิทยาลัยฯ ออกสื่อโฆษณารายการกบนอกกะลา โดยนำเสนอการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษาตามโครงการ Chevron : Enjoy Science

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กันยายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 932 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 20.35 น. ทางช่องโมเดิร์นไนน์ MCOT HD ช่อง 30

รายการกบนอกกะลา โดยบริษัททีวีบูรพา นำเสนอสารคดีสั้น เกี่ยวกับเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษา ตามโครงการ Chevron : Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( RL TVET HUB )

โดยบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และคณะทำงาน ได้ร่วมกันบันทึกเทปวีดีโอ และนำเสนอการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ( STEM for TVET ) โดยวีดีโอได้สื่อในเรื่องของการพัฒนาครูและนักศึกษา ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ในการเพิ่มโอกาสทางด้านอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

“ถ้าไม่รู้ว่าจบอาชีวะแล้วทำอะไรได้บ้าง เราก็ต้องทำให้เข้าเห็นภาพ” เริ่มจากพัฒนาครูให้เข้าใจ STEM for TVET แล้วจะได้ช่วยให้เด็กเข้าใจ คิดเป็น และรู้ว่าเรียนอาชีวะไปแล้วทำอะไรได้บ้าง " โดย วิสูตร อาสนวิจิตร ทีม STEM for TVET ราชมงคลล้านนา  

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณวีดีโอจาก : รายการกบนอกกะลา บริษัททีวีบูรพา จำกัด
https://www.youtube.com/channel/UCoEOBYHusSP-0ZlDe8cqMngออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา