โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 6 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 6 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มกราคม 2566 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 885 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สมัคร (ด้วยตนเอง) ตั้งแต่วันที่ 13 - 26 มกราคม 2566

คลิกอ่านประกาศ

ลำดับที่  1 รหัสตำแหน่ง   3301/ช่างเทคนิค /กองพัฒนาอาคารสถานที่

ลำดับที่  2 รหัสตำแหน่ง   3302/พนักงานสถานที่ /กองพัฒนาอาคารสถานที่ 

ลำดับที่  3 รหัสตำแหน่ง   3303/คนสวน /กองพัฒนาอาคารสถานที่ 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา