โลโก้เว็บไซต์ แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมหาประสบการณ์ด้วยการทดลองทำงานจริง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมหาประสบการณ์ด้วยการทดลองทำงานจริง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บริษัท แกร็บแท๊กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษามทร.ล้านนา เข้าร่วมเป็นพนักงานประเภทไม่เต็มเวลา(พาร์ทไทม์) เพื่อเปิดประสบการณ์ในการทดลองทำงานจริงแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  และยังสามารถนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากบริษัทฯ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและในการทำงานในอนาคต พร้อมทั้งเป็นช่องทางที่ดีที่นักศึกษาจะได้เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยนักศึกษาที่มีความสนใจสามารถสแกน QR code ด้านล่างข่าวประชาส้มพันธ์นี้เพื่อสมัครได้ทันที

ลักษณะงาน :
- ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์ ด้วยบริการที่เหนือระดับ
- ให้คำแนะนำและแนวทางการแก้ไขปัญหา เบื่องต้น และตอบคำถามเรื่องทั่วไปให้ผู้ใช้ บริการและพาร์ทเนอร์
-ให้บริการผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์ผ่านทาง โทรศัพท์ แซท หรืออีเมล์

คุณสมบัติ :
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือ กำลังจะจบการศึกษา
- รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารที่ดี
- มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและไหวพริบที่
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเบื้องต้น
- มีทักษะการพิมพ์ในระดับที่ดี
- มีทักษะการพูดและเขียน ภาษาอังกฤษหรือ ภาษาอื่นๆ ( ถ้ามี)

"ยินดีต้อนรับนักษาจบใหม่และกำลังศึกษาในระดับ อุดมศึกษา ที่ต้องการได้รับประสบการณ์ใหม่ในการ ทำงาน" 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา