โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-02-22

Open House RMUTL NAN 2023 ประจำปีการศึกษา 2566 (เปิดบ้านราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 1)
พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-15.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดโครงการ Open House RMUTL NAN ประจำปีการศึกษา 2566 (เปิดบ้านราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา และเพื่อให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน  เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และเป็นการแสดงศักยภาพการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ให้กับนักเรียนที่กำลังมองหาสถานศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ และเป... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมต่อยอดการขับเคลื่อนกลยุทธ์แผนพัฒนาบุคลากร ด้วย The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI
พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์      (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) สำหรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ Drive Results with Talent (DRT) ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม ดิ เรนทรี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะในการใช้เครื่องมือ เพื่อก... >> อ่านต่อ


แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมหาประสบการณ์ด้วยการทดลองทำงานจริง
พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวบริการ

บริษัท แกร็บแท๊กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษามทร.ล้านนา เข้าร่วมเป็นพนักงานประเภทไม่เต็มเวลา(พาร์ทไทม์) เพื่อเปิดประสบการณ์ในการทดลองทำงานจริงแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  และยังสามารถนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากบริษัทฯ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและในการทำงานในอนาคต พร้อมทั้งเป็นช่องทางที่ดีที่นักศึกษาจะได้เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยนักศึกษาที่มีความสนใจสามารถสแกน QR code ด้านล่างข่าวประชาส้มพันธ์นี้เพื่อสมัครได้ทันที ลักษณะงาน : >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา