โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งมาตรฐานฝีมือช่างไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งมาตรฐานฝีมือช่างไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 259 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 2 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา วางพานพุ่มในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานฝีมือช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 911 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวคำถวายราชสุดี ในนามประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่

   และในโอกาสเดียวกันนี้อาจารย์ธรายุทธ กิตติวรารัตน์ พร้อมด้วยบุคลากรประจำหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้นำอุปกรณ์ชุดสาธิตการเขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสหากรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน ซึ่ง มทร.ล้านนา และ สพร. 19 เชียงใหม่ ได้มีความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูง และหุ่นยนต์ ยกระดับทักษะฝีมือ แรงงานในสถานประกอบกิจการ ให้มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ตามความต้องการตลาดแรงงานในพื้นที่ ได้มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต รับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน ในปัจจุบัน และอนาคต
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา