โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-03-02

พิธีทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรคณะ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารรัชมังคลานครินทร์ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา น่าน โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว... >> อ่านต่อนศ.หลักสูตร วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 29
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล คลังความรู้

   นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภายในงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร โดยนักศึกษาได้รับรางวัลจากเวทีดังกล่าวจำนวน 2 รายการ ดังนี้ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566 ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566 โดย ธนาคารออมสิน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จำนวน 6 ทีม เพื่อถ่ายทอดเทคนิคและกระบวนการในการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น แก่นักศึกษา อาจารย์ เพิ่มทักษะในการทำงานกับกลุ่มองค์กร ชุมชน ให้เกิดสัมฤทธิผล พัฒนาศักยภาพให้สามารถดำเนิน... >> อ่านต่อ


พิธีทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษา ได้ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรคณะ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา มทร.ล้านนา น่าน ขอบคุณภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งมาตรฐานฝีมือช่างไทย
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 2 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา วางพานพุ่มในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานฝีมือช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 911 สถาบันพั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยลำปางทุนทางวัฒนธรรม
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2566 นายไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น  รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสำนึกท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นประธานการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายในย่านเมืองเก่านครลำปางเพื่อขับเคลื่อนโครงการวิจัยฯ โดยได้ร่วมมือกับคณะนักวิจัยจาก 5 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบน ... >> อ่านต่อวันมาฆบูชา
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 / คลังความรู้ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันมาฆบูชานั้นสำคัญ อันได้แก่ 1. วันประทานหลักการในการประกาศศาสนาแก่หมู่สงฆ์ 2. เป็นวันแห่งพระสงฆ์ หากพูดถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เราชาวพุทธทั่วไปจะทราบกันดีว่า มี ๓ วันด้วยกัน คือ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา และวันมาฆบูชา . แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่า . วันวิสาขบูชา ถูกยกให้เป็นวันพระพุทธ เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา