โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีแถลงข่าวเปิดศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา ภายใต้ความร่วมมือของโครงการ Chevron Enjoy Science | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีแถลงข่าวเปิดศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา ภายใต้ความร่วมมือของโครงการ Chevron Enjoy Science

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 775 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีแถลงข่าวเปิดศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา ภายใต้การดำเนินการระหวำงโครงการ “Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต” และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดยได้รับเกียรติจาก นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งแสดงปาฐกถาถึงความสำคัญของความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ต่อการศึกษาภาคอาชีวะในประเทศไทยพร้อมกล่าวเปิดศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนาอย่างเป็นทางการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสู่ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา พร้อมด้วย ดร.กิติพงษ์ พร้อมวงศ์ เลขาธิการสำนักงานนโยบายวิทยาศาตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาสายอาชีวะโดยเชื่อมโยงกับภาคเอกชน

และนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวในฐานะผู้บริหารโครงการ “Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต” ถึงความสำคัญและรูปแบบการดำเนินการของศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา

ต่อด้วย นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือและการสนับสนุนอาชีวะศึกษาผ่านโครงการ “Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต”

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึงความสำคัญของการเปิดศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา และได้เรียนเชิญ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ , แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ฯ โดยเป็นการจัดแสดงนิทรรศการ และห้องแล็บ TVET HUB LANNA

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นายธรณินทร์ มโนวรรณ์ ผู้ประสานงานโครงการฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา