โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์วงจรข่าย ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์วงจรข่าย ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 ตุลาคม 2559 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 437 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ระยะเวลาเสนอแนะ วิจารณ์ :  12 ตุลาคม 2559 - 17 ตุลาคม 2559

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่

สถานที่ติดต่อ     งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
                      เลขที่ 128  ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300
โทรศัพท์          0-5392-1444  ต่อ  1321
โทรสาร           0-5392-1444  ต่อ  1321
เว็บไซต์           http://www.rmutl.ac.th 

E-mail             pasadu@rmutl.ac.th , smile.again.j@gmail.com

              สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่  :  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/10/20161012142742_45436.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา