โลโก้เว็บไซต์ แสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ได้รับรางวัล The Best Poster Awards ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ได้รับรางวัล The Best Poster Awards ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 สิงหาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 876 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อแสดงความยินดีกับ

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี ศรีแย้ม อาจารย์สังกัดสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พื้นที่น่าน

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ อาจารย์สังกัดสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พื้นที่ตาก

ที่ได้รับรางวัล The Best Poster Awards ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7thRajamangala University of Technology International Conferenceระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร  ในหัวข้อเรื่อง Diversity study of the putative phage receptor gene (yueB) in Bacillus subtilis strainsออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา