โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมหารือ KOREATECH  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมหารือ KOREATECH

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 2966 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Choi  Sung-Sik, Mr.Lee  Hyoung-Woo และ Mr.Jeong  Jiun จาก Delegation from Korea University of Technology and Education (KOREATECH) จากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อหารือความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่าง มทร.ล้านนา และ KOREATECH ที่ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา