โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการซ้อมและกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการซ้อมและกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๐

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 ธันวาคม 2559 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 595 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เอกสาร กำหนดการ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๐ คลิ๊ก

- กำหนดซ้อมย่อย วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กำหนดซ้อมใหญ่ วันเสาร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ช่วงเช้า: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ช่วงบ่าย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
-
กำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ช่วงเช้า: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ช่วงบ่าย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา