โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดอบรมจริยธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดอบรมจริยธรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 622 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,290 คน โดยแบ่งแบ่งการอบรมทั้งหมด 6 รุ่น (รุ่นละ 2 วัน 1 คืน)ระหว่างวันที่ 2 -13 มกราคม 2560 ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการอบรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่นั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักศึกษาได้นำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน มีสติรู้ตัวและเพื่อขัดเกลาจิตใจสงบยิ่งขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา