โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสมุดบันทึกความดี Merit Book จำนวน 5778 เล่ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสมุดบันทึกความดี Merit Book จำนวน 5778 เล่ม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2560 โดย นายภูเบศร์ แสงปุก จำนวนผู้เข้าชม 272 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา