โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย Brawijaya | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย Brawijaya

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 211 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 20 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดการประชุมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจาย์สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา และดร.ยุพเยาว์  ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ (International Affair) มหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา