โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาบอกรับเป็นสมาชิกโปรแกรมสิทธิการใช้ซอฟแวร์สำหรับสถาบันการศึกษา (Microsoft Campus Agreement) ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศประกวดราคาบอกรับเป็นสมาชิกโปรแกรมสิทธิการใช้ซอฟแวร์สำหรับสถาบันการศึกษา (Microsoft Campus Agreement) ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มิถุนายน 2560 โดย นายภูเบศร์ แสงปุก จำนวนผู้เข้าชม 556 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา