โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล นำคณาจารย์และนักศึกษาถวายเทียนพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล นำคณาจารย์และนักศึกษาถวายเทียนพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 326 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดโชติกุลสุวรรณาราม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยคณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อันประกอบด้วยสาขาการบัญชี สาขาการจัดการ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการตลาด สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ กว่า 1,000 คน ร่วมกันเดินขบวนแห่เทียนพรรษาจากมหาวิทยาลัยฯ ถึงวัดโชติสุวรรณาราม เพื่อนำถวายแด่ภิษณุสงฆ์ โดยมี พระพระครูสังฆรักษ์ ณัฏฐากรณ์ ณฏฺ กโร เจ้าอาวาสวัดโชติสสุวรรณารามประธานฝ่ายสงฆ์ รับถวายเทียน ผ้าอาบน้ำฝน ให้ศีลแก่ผู้ร่วมงาน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา