โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมประดับดอกดาวเรืองส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมประดับดอกดาวเรืองส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 810 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประดับดอกดาวเรือง 5,000 ต้น บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ ถนนห้วยแก้ว โดยต้นกล้าดอกดาวเรืองทั้ง 5,000 ต้น สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (ลำปาง) เริ่มเพาะปลูกในเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อให้บานระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา