โลโก้เว็บไซต์ 2017-10-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-10-10

บุคลากรด้านไอที มทร.ล้านนา เรียนรู้การใช้เครื่องมือบริหารจัดการภาพลักษณ์ขององค์กรบน  Social media สำหรับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
อังคาร 10 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและบุคลากร ที่มีบทบาทด้านไอที และ Social media ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา “เทคโนโลยีกับการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์แบบ Real Time เพื่อการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพลักษณ์ขององค์กรบน Social media” ณ ห้องประชุม ชั้น 8  IBIS Styles Hotels จ.เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  อาจารย์อนันต์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  บุคลากรด้านไอทีและด้าน PR เพื่อแลกเปลี... >> อ่านต่อ


คารวะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก(คนใหม่)
อังคาร 10 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 ตุลาคม 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  พร้อมด้วย รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  อ.บุญฤทธิ์ สโมสร  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา  ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์  และ พนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มอบกระเช้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยมหาวิทยาลัยฯ  คารวะและแสดงความยินดีกับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (คนใหม่) พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ นายบำรุง รื... >> อ่านต่อ


มอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์)  ให้กับจังหวัดพิษณุโลก
อังคาร 10 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 ตุลาคม 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  พร้อมด้วย รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  อ.บุญฤทธิ์ สโมสร  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา  ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์  และ พนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นตัวแทนมอบดอกไม้จันทน์  จำนวน  3,000 ดอก  ให้กับ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และส่งมอบต่อให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SEAMEO
อังคาร 10 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   (Southeast Asian Ministers of Education Organization) (SEAMEO) รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับ Dr. Gatot Hari Priowirjanto Director of SEAMEO Secretariat และสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจาก 6 ประเทศสมาชิก ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเชีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บรูนารุสซาเลม และตัวแทนจากประเทศไทย จำนวนกว่า 70 คน  ณ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมประดับดอกดาวเรืองส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9
อังคาร 10 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประดับดอกดาวเรือง 5,000 ต้น บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ ถนนห้วยแก้ว โดยต้นกล้าดอกดาวเรืองทั้ง 5,000 ต้น สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (ลำปาง) เริ่มเพาะปลูกในเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อให้บานระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร >> อ่านต่อ


จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองและพิธีอัญเชิญองค์นพปฎลสุวรรณฉัตร
อังคาร 10 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.   ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  พร้อมด้วย รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  และ อ.บุญฤทธิ์ สโมสร  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดพิษณุโลก  และพิธีอัญเชิญองค์นพปฎลสุวรรณฉัตร  ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  โดยมี พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอา... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานการบูรณาการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (Basic STEM Education Training) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 10 ตุลาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานการบูรณาการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (Basic STEM Education Training) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ----------------------------------------------------... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกสถานีจัดเก็บและนำออกชิ้นงานควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยเซอร์โวมอเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 10 ตุลาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกสถานีจัดเก็บและนำออกชิ้นงานควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยเซอร์โวมอเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ------------------------------------------------------... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องเจาะรู และเครื่องตัดชิ้นส่วนหมวกคาวบอยแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแลง
อังคาร 10 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         9 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  อ.พิทูร  นพนาคร  อ.พงศกร สุรินทร์ และทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องเจาะรู  และเครื่องตัดชิ้นส่วนหมวกคาวบอย แก่กลุ่มผู้ผลิตหมวกคาวบอยบ้านแลง โดยมี นายทิศ พรมปิงเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา นางอัญชลี อินนวล ประธานกลุ่มผลิตหมวกคาวบอยบ้านแลง และสมาชิกเป็นผู้รับมอบ ณ กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตหมวกคาวบอยชุมชนบ้านแลง ข่าว   โดย นา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา