โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาโครงการ Wil คว้ารางวัล Top C-Star of the Month | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาโครงการ Wil คว้ารางวัล Top C-Star of the Month

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 ธันวาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1382 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

น.ส.พรพรรณ พุทธรักษา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับรางวัล Top C-Star of the Month ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยคุณภานุดา รัตนะ ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เป็นตัวแทนมอบรางวัลและเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

สำหรับรางวัล C-Star Award เป็นรางวัลที่บริษัทฯ มอบให้แก่พนักงานที่ได้รับคำชมเชยจากลูกค้ามากที่สุด 3 อันดับแรกในแต่ละเดือน โดย น.ส.พรพรรณ พุทธรักษา เป็นนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทุนบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้ปฎิบัติงานในแผนก Marks & Spencer /Toiletries เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา