โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-12-26

โครงการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนฯ สัญจร มทร.ล้านนา ตาก
อังคาร 26 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่จัดโครงการ "จัดโครงการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม (ล้านนาสัญจร ณ มทร.ล้านนา ตาก) " ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 เพื่อให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจากอดีต ปัจจุบันและการก้าวสู่อนาคต รวมถึงการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคล... >> อ่านต่อ


ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร พิษณุโลก
อังคาร 26 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร พิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ >> อ่านต่อ


นักศึกษาโครงการ Wil คว้ารางวัล Top C-Star of the Month
อังคาร 26 ธันวาคม 2560 / ข่าวรับรางวัล

น.ส.พรพรรณ พุทธรักษา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับรางวัล Top C-Star of the Month ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยคุณภานุดา รัตนะ ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เป็นตัวแทนมอบรางวัลและเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำหรับรางวัล C-Star Award เป็นรางวัลที่บริษัทฯ มอบให้แก่พนักงานที่ได้รับคำชมเชยจากลูกค้ามากที่สุด 3 อันดับแรกในแต่ละเดือน โดย น.ส.พรพรรณ พุทธรักษา เป็นนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกส... >> อ่านต่อ
SANTA is Coming to U(niversiy) ศูนย์ภาษาพาซานตาครอสแจกของขวัญวันคริสต์มาส
อังคาร 26 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ อินฝาง ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์ปริศนา กุลนลา หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร มทร.ล้านนา นำขบวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในขบวนของซานต้าคลอส และเหล่านางฟ้า , กวางเรนเดียร์ นำความสุขส่งให้บุคลากรและนักศึกษา ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยซานคลอสได้แจกขนมและถามคำถามเกี่ยวกับวันคริสมาสต์เป็นภาษาอังกฤษ เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับช่วงเทศกาลปีใหม่สากล ซึ่งวันที่ 25 ธันวาคม ถือเป็นวันคริส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา