โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา หารือ วท.ลำปาง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  พัฒนาคนสู่การพัฒนาประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา หารือ วท.ลำปาง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  พัฒนาคนสู่การพัฒนาประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4062 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมหารือร่วมกับ นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  ในการทำความร่วมมือด้านวิชาการ และการรับนักศึกษา ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  ซึ่งการประชุมหารือดัะุงกล่าวเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5 Flagship คือการพัฒนากำลังคนฐานราก สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในการพัฒนาประเทศ  (ภาพ/ข่าว:ว่าที่ รต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ )


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา