โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-01-25


มทร.ล้านนา หารือ วท.ลำปาง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  พัฒนาคนสู่การพัฒนาประเทศ
พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าววิเทศสัมพันธ์

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมหารือร่วมกับ นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  ในการทำความร่วมมือด้านวิชาการ และการรับนักศึกษา ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  ซึ่งการประชุมหารือดัะุงกล่าวเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5 Flagship คือการพัฒนากำลังคนฐานราก สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในการพัฒนาประเทศ  (ภาพ... >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในอาชีพเพื่อปรับตัวในยุคไทยแลนด์ 4.0
พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในอาชีพเพื่อปรับตัวในยุคไทยแลนด์ 4.0" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 9 หลักสูตร กว่า 200 คน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เป็นวิทยากร สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมเพื่อการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการทำงานเมื่อสำเสร็จกา... >> อ่านต่อ


ปฐมวาร ธรรมะทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี
พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาได้จัดโครงการ "ธรรมะทวาทศวาร" ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นิมนต์ท่านองค์เทศน์ พระครูใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณฺโณ จาก อารามสันติสุข อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น ปฐมวาร โดยผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดูแลงานบริหารงานบุคคล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพระภิกษุสงฆ์องค์เทศน์ >> อ่านต่อแนะแนวการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยม ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง
พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยคณบดีด้านงานพัฒนานักศึกษาและทีมงานอาจารย์แนะแนว ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 จำนวน 140 คน ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 มกราคม 2561 โดยมี 11 สาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมนำเสนอสาขาวิชาข... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา