โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ งานวิชาการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (BALA Exhibition 2018) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ งานวิชาการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (BALA Exhibition 2018)

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 1030 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขอเชิญร่วมงานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (BALA Exhibition 2018) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย รวมถึงการนำเสนอผลงานให้แก่รุ่นน้อง ผู้ที่สนใจ และบุคคลทั่วไป ให้เห็นถึงการเรียนการสอน ของอาจารย์และนักศึกษา ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ร่วมกับการปฏิบัติจริงและการทำงานที่ลงพื้นที่จริงฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำมาแสดงในนิทรรศการและถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมชม ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ณ บริหารอาคารบริหารธุรกิจ และ ลานของบริเวณคณะฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา