โลโก้เว็บไซต์ 2 เด็กวิทยาลัยฯ คว้าชนะเลิศประกวดสถาปัตยกรรม “สองเล เสเริน” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2 เด็กวิทยาลัยฯ คว้าชนะเลิศประกวดสถาปัตยกรรม “สองเล เสเริน”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 561 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

น.ส.ปรียาดา  รัตนบุรีและนายพุฒิพงศ์  แผ่นทอง 2 นักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม “สองเล เสเริน” สถาปนิกทักษิณ’ 61  ณ หับ โห้ หิ้น (โรงสีแดง) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2561

สำหรับงาน สถาปนิกทักษิณ’ 61 “สองเล เสเริน” จัดโดยกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมระดับ ปวช. กำหนดโจทย์ให้นักศึกษาออกแบบอาคารนิทรรศการและศาลาริมน้ำภายใต้งบประมาณ 1 ล้านบาท ในสถานที่จริงซึ่งตั้งอยู่บนถนนนครนอกติดกับทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา โดยการออกแบบของ 2 นักศึกษาเป็นการออกแบบเชิงอนุรักษ์เข้ากับประวัติศาสตร์อันยาวนานและกลมกลืมกับธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งผลงานของ น.ส.ปรียาดา  รัตนบุรีและนายพุฒิพงศ์  แผ่นทอง สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาทมาครอง


คลังรูปภาพ : สองเล เสเริน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา