โลโก้เว็บไซต์ ใครอยากเก่ง Leaflet เชิญทางนี้  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ใครอยากเก่ง Leaflet เชิญทางนี้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 859 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โอกาสดีมาถึงแล้ว!!!!สำหรับผู้ที่มีความสนใจการใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาแผนที่ออนไลน์การสร้างแผนที่ออน์ไลน์อย่างมีประสิทธิภาพที่แสดงผลและรองรับกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยฟรีแวร์ สถานภูมิภาคเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ  การใช้งาน Leafletสำหรับพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ http://www2.cgistln.nu.ac.th/training/leaflet2018.html หรือส่งใบสมัครออนไลน์มาที่ gisnu.training@gmail.com หรือส่งแฟกซ์มาที่หมายเลย 055-968807

และสามารถดูรายละเอียดเนื้อหาแต่ละหลักสูตรได้ทาง website http://www2.cgistln.nu.ac.th/trainingออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา