โลโก้เว็บไซต์ วิศวะ มทร.ล้านนา จับมือ 3 มหาวิทยาลัยสร้างความร่วมมือ  กฟผ. พัฒนาการศึกษาด้านเหมืองแร่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวะ มทร.ล้านนา จับมือ 3 มหาวิทยาลัยสร้างความร่วมมือ กฟผ. พัฒนาการศึกษาด้านเหมืองแร่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่​ 22 มิถุนายน​ 2561​ ณ​ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(​แม่เมาะ​)จังหวัดลำปาง ​ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์​ มทร.ล้าน​นา​ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย​สงขลานครินทร์​ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่ ลงนาม​ความร่วมมือ​ทางวิชาการ​ ด้านการเหมืองแร่​ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)​ โดยในบันทึกข้อตกลงนี้เป็นความร่วมมือของ กฟผ.ซึ่งจะสนับสนุนการจัดการอบรมในรูปแบบค่ายวิชาการเหมืองแร่เป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการศึกษาซี่งทั้งสี่สถาบันการศึกษาจะเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมทางด้านเหมืองแร่และส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเหมืองแร่แก่บุคลากรของ กฟผ.เป็นประจำทุกปี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาและสร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมเหมืองแร่เพื่อให้เพียงพอต่อสถานประกอบการและยังส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสทางการศึกษามายิ่งขึ้น ​

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา