โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-06-25


ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา60
จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษา 2561
จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 (เวลา 08.30 น.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้เกียรติจาก ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ความว่า “ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ทุกคน เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ที่ ด้วยความยินดียิ่ง และในวันนี้ถือเป็นวันสำคัญ ... >> อ่านต่อ


พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา  ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา >> อ่านต่อ


วิศวะ มทร.ล้านนา จับมือ 3 มหาวิทยาลัยสร้างความร่วมมือ กฟผ. พัฒนาการศึกษาด้านเหมืองแร่
จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่​ 22 มิถุนายน​ 2561​ ณ​ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(​แม่เมาะ​)จังหวัดลำปาง ​ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์​ มทร.ล้าน​นา​ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย​สงขลานครินทร์​ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่ ลงนาม​ความร่วมมือ​ทางวิชาการ​ ด้านการเหมืองแร่​ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)​ โดยในบันทึกข้อตกลงนี้เป็นความร่วมมือของ กฟผ.ซึ่งจะสนับสนุนการจัดการอบรมในรูปแบบค่ายวิชาการเหมืองแร่เป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการศึกษาซี่งทั... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์ e-Learning"
จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน....อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์ e-Learning" โดยเชิญวิทยากรผู้มากประสบการณ์ จากบริษัท City hubs คุณกษิติ พันธุ์ถนอม มาให้ความรู้ในเรื่องของการสร้างบทเรียนออนไลน์ ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ณ ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Destop 1 อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโยลีสารสนเทศ มทร.ล้านนา   สามารถลงทะเบียนได้ที่ :  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา