โลโก้เว็บไซต์ วิศวฯสิ่งแวดล้อม จัดค่าย SMART YRC เสริมทักษะวิทยาศาสตร์เด็กยุพราชฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวฯสิ่งแวดล้อม จัดค่าย SMART YRC เสริมทักษะวิทยาศาสตร์เด็กยุพราชฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 ตุลาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 622 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จัดโครงการ “SMART YRC” อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในมหาวิทยาลัย โดยรศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และอาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสาขาวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน จัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ อาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  มทร.ล้านนา

 


คลังรูปภาพ : smart yrc


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา