โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา  ในกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงานของสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา The  Destination Thailand ครั้งที่  5  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา  ในกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงานของสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา The  Destination Thailand ครั้งที่  5 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 865 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 กรกฏาคม 2561 ผศ.ดร.เจตชรินทร์  จิรสันติธรรม อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะแสดงจาก มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมทำการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา    ในกิจกรรมแสดงผลงานด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  2 ประเทศ ในการแสดงศิลปวัฒนธรรมมิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศแคนาดา ณ กรุงออตตาวา เมืองมอนทรีโอ และนครโตรอนโต  ประเทศแคนาดา โดยมีเอกอัครราชทูตหลายประเทศ  กงสุลประเทศต่างๆ คหบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งไทยและแคนาดา , นักธุรกิจ,นักกีฬา,นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศให้ความสนใจมาชมการแสดงและสนใจเรียนรู้วัฒนธรรมด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย และวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนาเป็นอย่างมาก  ซึ่งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของชาติไทยและอัตลักษณ์เมืองล้านนาเป็นอย่างดี (ภาพ / ข้อมูล : ผศ.ดร.เจตชรินทร์  จิรสันติธรรม)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา