โลโก้เว็บไซต์ พิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพอาจารย์ปัญญา ยาวิราช  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพอาจารย์ปัญญา ยาวิราช

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 392 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 19.30 น. รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพอาจารย์ปัญญา ยาวิราช อาจารย์อาวุโส  ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาจารย์ปัญญา ยาวิราช อดีตเคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก ตลอดระยะเวลาการทำงานได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์อย่างเต็มกำลัง ได้ทำสร้างคุณโนปกรณ์ด้านการเรียนการสอนอย่างมากมาย    อาจารย์ปัญญา ยาวิราช ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศล  ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวง กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ สุสานประตูหายา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา