โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 820 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

    - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

    - ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

    - ตำแหน่ง ช่างเทคนิค  3 อัตรา

    - ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 11 อัตรา

    - ตำแหน่ง คนสวน 6 อัตรา

โดยผู้สนใจสามารถมายื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย (ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร)

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา