โลโก้เว็บไซต์ ทีมแนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศ เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทีมแนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พ.ย. พ.ศ. 2561 ทีมแนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ พบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศ เชียงใหม่ เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ แก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในคณะฯ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาษาอังกฤษธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ณ ศูนย์ฯ จอมทอง นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ได้ให้ความสนใจในหลักสูตรฯ ของคณะ เนื่องจากทางโรงเรียนฯ ได้เน้นเรื่องความเป็นนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนอยู่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา