โลโก้เว็บไซต์ ริ้วขบวนกระทงใหญ่  “มังคละราชา ใต้ร่มโพธา มหาจักรีวงศ์” มทร.ล้านนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ริ้วขบวนกระทงใหญ่  “มังคละราชา ใต้ร่มโพธา มหาจักรีวงศ์” มทร.ล้านนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1843 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดริ้วขบวนกระทงใหญ่ เข้าร่วมการประกวดขบวนกระทงใหญ่ ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561  เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีของชาวล้านนา ตลอดจนเป็นการแสดงศักยภาพและความสามารถของคณาจารย์และนักศึกษาทางด้านงานศิลปะ  โดยเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณข่วงประตูท่าแพไปตามถนนท่าแพเข้าสู่ถนนวิชยานนท์ ระยะทางร่วม 2 กม. ไปยังหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ สถานที่จัดประกวดกระทงใหญ่ ซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มารอชมและบันทึกภาพ ซึ่งผลการประกวดขบวนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สำหรับขบวนกระทงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด “มังคละราชา ใต้ร่มโพธา มหาจักรีวงศ์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากนามอันหมายถึงมงคลแห่งพระราชา ได้จัดทำขบวนกระทงโดยใช้สัญลักษณ์อันเป็น “มงคล” ไว้พรั่งพร้อม นั้นคือช้างเผือก อันเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ กอปรกับเชียงใหม่เป็นดินแดนที่มีช้างเป็นสัตว์คู่เมืองมาแต่โบราณ ได้ทูนพระปรมาภิไธย   ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี ไว้เหนือเกล้า ที่ชาวล้านนาอยู่สุขร่มเย็นภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารนั้น ดังต้นโพธิ์ทองที่แผ่กิ่งก้านชั้นสาขาไปในทุกทิศานุทิศ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันมีเมตตาจิตแห่งพระองค์ ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ผล ความเจริญงอกงาม ดังหม้อดอกบูรณฆฏะ เปรียบดั่งพระราชหฤทัยที่แผ่ขยายปกปักรักษาประชาราษฎร์ และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติป่าไม้ของแผ่นดิน ที่ถูกหล่อเลี้ยงภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย ปัดเป่าโภยภัยด้วยแววมยุระแห่งโมระเทวบุตร รายล้อมด้วยอัปสรสวรรค์ที่ออกมาอำนวยพร และสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ์ บดินทร-เทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระเมตตากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้

ริ้วขบวนประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ นำคณะผู้บริหารร่วมเดินในขบวน

ผู้ถือป้ายชื่อมหาวิทยาลัยฯ   นางสาวศิพรรษสรณ์   เหล็กพิมาย นายธีรนัย  แรกนา และ   นางสาวชญาน์นันท์ ดิษยชัยโรจน์  นาย ภานุสรณ์ ใจกลม

ส่วนที่ 2 พานพุ่มสักการะ เสลียงพุ่มโพธิ์ทอง ชุดธงชัยมงคล ชุดฉัตร 5 ชั้น นักแสดง ช่างฟ้อน นักดนตรี

ส่วนที่ 3 รถกระทง ผู้นั่งรถกระทง นางสาวปองทิพย์ธิดา วจิตรสุวรรณ, นางสาวนีล ตาจุมปา ออกแบบสื่อสาร และนางสาว อภิชญา เวชบรรพต

ส่วนที่ 4 บังสูรย์รูปพระจันทร์ พระอาทิตย์ เป็นอันเสร็จขบวน

ผู้ออกแบบขบวน อาจารย์เนติ  พิเคราะห์, อาจารย์วิทยา  พลวิฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและถาปัตยกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา