โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-11-26

อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันประกวดสะเปาหนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวรับรางวัล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันประกวดสะเปาหนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนสันทรายต้นกอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ2561 ผู้ร่วมแข่งขันได้แก่ นายวรเมธ สุวรรณศรี สาขาทัศนศิลป์ ปี2, นายธีรวัฒน์ กิตบำรุง , นางสาวนิศาลักษณ์ ใจบาน และอาจารย์ สุพจน์ ใหม่กันทะ อาจารย์หลักสูตรสิ่งทอเเละเครื่องประดับ ส่งแนวคิดสะเปาค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก คว้ารางวัล “ค่ายดีเยี่ยม” ในโครงการ กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 10
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

โครงการ “เสริมสร้างพลังชุมชนด้วยศาสตร์พระราชา”  โดย อาจารย์วิทยา  พรหมพฤกษ์  หัวหน้าหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ  พร้อมด้วย นักศึกษาหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร  และ หลักสูตรพืชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ “ค่ายดีเยี่ยม”  ในการนำเสนอโครงการดังกล่าว  ภายในงาน  กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 10... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ร่วมประกวด “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น PLUS” ประจำปี 2562
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พลัส” จัดขึ้นภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาทีมที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประกวด “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พลัส” ในระดับประเทศที่จะมีการจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562  อีกทั้งยังเป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของคณาจารย์ นักศึกษา ที่ได้นำองค์ความร... >> อ่านต่อ


น.ศ. เตรียมวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดต้นแบบวิศวกรรม เครื่องแจ้งเตือนไฟป่า
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นายพลวัต  สุภารัตน์และนายภูษิต  อัมพรสว่าง 2 นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์สาขาเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา คว้าโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท จากผลงาน “เครื่องแจ้งเตือนไฟป่าผ่านระบบโครงข่าย LoRaWan โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์” ในการโครงการ “ประกวดการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ” ตอนการใช้พลังงานจากแสดงอาทิตย์และพัฒนาชุมชน (FABLAB Thailand  Student Design... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมทร.ล้านนา ร่วมพิธีเปิดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 25  พฤศจิกายน 2561 นหารายได้ช่วยเหลืออผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม >> อ่านต่อ


ริ้วขบวนกระทงใหญ่  “มังคละราชา ใต้ร่มโพธา มหาจักรีวงศ์” มทร.ล้านนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดริ้วขบวนกระทงใหญ่ เข้าร่วมการประกวดขบวนกระทงใหญ่ ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561  เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีของชาวล้านนา ตลอดจนเป็นการแสดงศักยภาพและความสามารถของคณาจารย์และนักศึกษาทางด้านงานศิลปะ  โดยเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณข่วงประตูท่าแพไปตามถนนท่าแพเข้าสู่ถนนวิชยานนท์ ระยะทางร่วม 2 กม. ไปยังหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ สถานที่จัดประกวดกระทงใหญ่ ซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มารอชมและบันทึกภาพ ซึ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา