โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2561 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 458 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ :  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/12/20181221092529_28698.pdf  : 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา